Canon-pad Erasmus
 
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)

1. Dit werd Erasmus eerst, na zijn opleiding
    op een kostschool.

4. De voornaam van Erasmus.

6. In dit boek spotte Erasmus met de
    mensen, die eigenlijk alleen maar aan
    zichzelf denken.

7. In deze stad is Erasmus waarschijnlijk

    geboren.

8. Beroemd boek van Erasmus. Het was een

    verzameling klassieke spreekwoorden.

9. Deze klassieke taal beheerste Erasmus

    heel goed. Hij schreef teksten in deze

    taal.

2. Van dit deel van de bijbel schreef Erasmus

    een nieuwe Latijnse vertaling.

3. Bij iemand die zo denkt, staat de mens in

    het middelpunt.

5. In dit land, in de stad Basel, stierf

    Erasmus in 1536.

6. Erasmus dacht over veel dingen hetzelfde

    als deze Duitse kerkvernieuwer.

(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)

Gebruik de leesteksten voor groep 7-8 en/of het voortgezet onderwijs om antwoorden te vinden.
Klik op de afbeelding hierboven en kies voor de betreffende leestekst(en).

Gebruik de vensterplaat om antwoorden te vinden. Klik op de afbeelding.

Gebruik de clips die hieronder staan om antwoorden te vinden.

1. Erasmus - Klokhuis Canon-clip

2. Erasmus

3. Wie was Erasmus? - 13-18 jaar

4. Erasmus
- tegen misstanden in de kerk - 13-18 jaar

5. Erasmus - High speed history - 13-18 jaar